Om

Som namnet på den här bloggen antyder heter jag Jonas Enander. Här skriver jag om ett av mina främsta intressen: naturvetenskap. Jag har ägnat mig åt detta intresse på olika sätt.

Jag doktorerade i fysik vid Stockholms Universitet 2015 och arbetade sedan som forskare vid Karlsruhes Tekniska Högskola i Tyskland. Mitt forskningsfält var framför allt kosmologi. Jag undersökte vad mörk energi och mörk materia är, samt om Einsteins allmänna relativitetsteori är en rimlig teori för att beskriva hur gravitation fungerar i universum.

Men jag har också ägnat mig åt “praktisk” fysik. Jag har arbetat som assistent vid Svenska Solteleskopet på La Palma, och jag har åkt till Sydpolen två gånger för att hjälpa till med konstruktionen av observatoriet IceCube.

Av olika skäl valde jag att lämna akademin, men jag övergav inte fysiken. Dels har jag arbetat som lärare i fysik och matematik vid Kungliga Tekniska Högskolan, och dels har jag satsat på vetenskapskommunikation. Det senare har resulterat i populärvetenskapliga artiklar i olika tidskrifter, samt en youtubekanal. Jag håller också på att skriva en bok om svarta hål. Den kommer att publiceras av Albert Bonniers förlag 2024.

Från och med december 2022 kommer jag att arbeta vid det Europeiska Sydobservatoriet som vetenskapsjournalist.

På den här bloggen skriver jag om det jag lärt mig och förundrats över då jag har forskat, studerat och undervisat. Om rymden, om fysikens märkliga värld, om de olösta gåtor som naturen fortfarande ställer oss inför.

Vill du få ett meddelande när jag postar nya inlägg kan du ange din e-mail här:

Om du vill kontakta mig kan du skicka ett meddelande nedan. Du kan även hitta mig på Twitter, Instagram och Facebook.


Skicka ett meddelande